online psikiyatri izmir terapi

COVID-19 salgını sırasında online muayene ve psikoterapiler yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Karantina şartlarında hekime ulaşma zorluğu olan kişiler için çok da faydalı oldu.

Belli durumlarda örneğin; bazı ilaçların reçete edilmesi gerektiğinde ya da ciddi psikiyatrik hastalıklarda psikiyatrist önerisi online yerine yüz yüze görüşme olabilir. 

 

İlk psikiyatrik değerlendirmenin yüz yüze yapılması da psikiyatrist ile güven bağının oluşması, gereken fiziksel muayene ve tetkiklerin yapılabilmesi açısından önemlidir.

 

Online psikiyatri görüşmesi için sessiz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir oda, güvenilir bir internet bağlantısı, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonunuzun olması yeterlidir. 

Psikiyatristiniz size online görüntülü görüşme programını nasıl kullanacağınız hakkında talimatlar verecektir.

psikiyatrinin faydası oluyor mu , izmir en iyi psikiyatri

Psikiyatri; psikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Psikiyatristler tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatrik hastalıkların biyolojik ve psikolojik tedavilerini yapabilmek için psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alırlar.

 

Psikiyatri hastalıkları duygularımızı, düşünme şeklimizi ve davranışlarımızı etkileyen hastalıklardır. Psikiyatri hastalıkları tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini, sosyal ve mesleki işlevselliği bozar.

Psikiyatri muayenesinde belirtileri diğer tıbbi durumlardan ayırabilmek için laboratuar testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılması, aile görüşmesi ve psikolojik testler gerekebilir. 

 

Psikiyatri hastalıklarının çoğu ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleri ile başarıyla tedavi edilebilmektedir. Psikiyatrist, kişinin gereksinimini, yaşam şartlarını ve hastalığın şiddetini göz önünde bulundurarak tedavi seçeneklerine karar verir.

izmir özel psikiyatri muayenehane

Psikoterapi, psikiyatrik hastalıklarda ilaç tedavisi ile birlikte ya da tek başına yürütülen bir tedavi yoludur. Psikiyatrik hastalığı olmayan kişiler de belli durumlarda (yas, evlilik sorunları, travma, çatışmalı ilişkiler, kişilik ya da davranış sorunları gibi) psikoterapiye ihtiyaç duyabilirler. Çoğu kişinin bildiğinin aksine psikoterapi sadece konuşarak rahatlamak, derdini anlatmak ya da tavsiye almak değildir. Temel olarak kişinin kendini tanıması, sorunlarının nasıl ortaya çıktığını anlayabilmesi, çözüm yollarını keşfedebilmesi, duygularını ve davranışlarını değiştirebilmesine yardımcı olan bir süreçtir. Terapist bu süreçte yol gösterici olur.

Farklı teorilere dayanan birçok psikoterapi yöntemi vardır. Psikodinamik terapi, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, hipnoterapi, varoluşçu terapi, grup terapileri, psikodrama, cinsel terapiler vs… Her hastanın fayda görebileceği terapi yöntemi farklı olabilir. Psikoterapiler belirli bir yöntemin eğitimini almış psikiyatrist ya da psikologlar tarafından uygulanabilir. Kişinin terapist ile iş birliği ve psikoterapi sürecine aktif olarak katılımı gereklidir. Birçok psikiyatrik hastalıkta kişinin terapiye ulaşıncaya kadar geçen zaman içinde belli düşünce ve davranış kalıpları oluşmuştur ve değişmesi zaman alabilir. Psikoterapi süreci kullanılan yönteme göre belli amaçlar doğrultusunda yapılandırılır.