online psikiyatri izmir terapi

COVID-19 salgını sırasında online muayene ve psikoterapiler yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Karantina şartlarında hekime ulaşma zorluğu olan kişiler için çok da faydalı oldu.

Belli durumlarda örneğin; bazı ilaçların reçete edilmesi gerektiğinde ya da ciddi psikiyatrik hastalıklarda psikiyatrist önerisi online yerine yüz yüze görüşme olabilir. 

 

İlk psikiyatrik değerlendirmenin yüz yüze yapılması da psikiyatrist ile güven bağının oluşması, gereken fiziksel muayene ve tetkiklerin yapılabilmesi açısından önemlidir.

 

Online psikiyatri görüşmesi için sessiz, rahatsız edilmeyeceğiniz bir oda, güvenilir bir internet bağlantısı, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonunuzun olması yeterlidir. 

Psikiyatristiniz size online görüntülü görüşme programını nasıl kullanacağınız hakkında talimatlar verecektir.

psikiyatrinin faydası oluyor mu , izmir en iyi psikiyatri

Psikiyatri; psikiyatrik hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Psikiyatristler tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatrik hastalıkların biyolojik ve psikolojik tedavilerini yapabilmek için psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alırlar.

 

Psikiyatri hastalıkları duygularımızı, düşünme şeklimizi ve davranışlarımızı etkileyen hastalıklardır. Psikiyatri hastalıkları tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini, sosyal ve mesleki işlevselliği bozar.

Psikiyatri muayenesinde belirtileri diğer tıbbi durumlardan ayırabilmek için laboratuar testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılması, aile görüşmesi ve psikolojik testler gerekebilir. 

 

Psikiyatri hastalıklarının çoğu ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleri ile başarıyla tedavi edilebilmektedir. Psikiyatrist, kişinin gereksinimini, yaşam şartlarını ve hastalığın şiddetini göz önünde bulundurarak tedavi seçeneklerine karar verir.

izmir özel psikiyatri muayenehane

Psikoterapi, psikiyatrik hastalıklarda ilaç tedavisi ile birlikte ya da tek başına yürütülen bir tedavi yoludur. Psikiyatrik hastalığı olmayan kişiler de belli durumlarda (yas, evlilik sorunları, travma, çatışmalı ilişkiler, kişilik ya da davranış sorunları gibi) psikoterapiye ihtiyaç duyabilirler. Çoğu kişinin bildiğinin aksine psikoterapi sadece konuşarak rahatlamak, derdini anlatmak ya da tavsiye almak değildir. Temel olarak kişinin kendini tanıması, sorunlarının nasıl ortaya çıktığını anlayabilmesi, çözüm yollarını keşfedebilmesi, duygularını ve davranışlarını değiştirebilmesine yardımcı olan bir süreçtir. Terapist bu süreçte yol gösterici olur.

Farklı teorilere dayanan birçok psikoterapi yöntemi vardır. Psikodinamik terapi, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, hipnoterapi, varoluşçu terapi, grup terapileri, psikodrama, cinsel terapiler vs… Her hastanın fayda görebileceği terapi yöntemi farklı olabilir. Psikoterapiler belirli bir yöntemin eğitimini almış psikiyatrist ya da psikologlar tarafından uygulanabilir. Kişinin terapist ile iş birliği ve psikoterapi sürecine aktif olarak katılımı gereklidir. Birçok psikiyatrik hastalıkta kişinin terapiye ulaşıncaya kadar geçen zaman içinde belli düşünce ve davranış kalıpları oluşmuştur ve değişmesi zaman alabilir. Psikoterapi süreci kullanılan yönteme göre belli amaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

psikiyatrist izmir anksiyete tedavisi

Psikiyatrik Hastalıklar

Depresyon belirtileri nelerdir?

Depresyon tedavisi ne kadar sürer?

Antidepresan kullanmak

Doğal antidepresan ya da ilaçsız tedavi mümkün mü?

Anksiyete nedir?

Anksiyete bozukluğu neden olur?

Kaygı ve endişeden kurtulmak mümkün mü?

Anksiyete bozukluğu tedavisi

Panik atak belirtileri nelerdir?

Panik atak neden olur?

Panik atak tedavisi

Kendi kendine panik atağı yenmek mümkün mü?

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesyon belirtileri nelerdir?

Kişilik özelliği mi hastalık mı?

OKB tedavisi

 • Anoreksiya Nervoza

 • Bulimiya Nervoza

 • Tıkınırcasına yeme bozukluğu

 • Travma nedir?

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Belirtileri ve tedavisi

 • Sosyal Anksiyete nedir?

 • Sosyal Fobi belirtileri

 • Sosyal Fobi Tedavisi

 • Duygudurum Bozukluğu nedir?

 • Depresyon ve Mani belirtileri

Image by Talles Alves

Anksiyete - Kaygı Bozuklukları

Anksiyete, kaygı, korku, bunaltı, heyecan ya da endişe olarak ifade edilebilen herkesin bir tehlike anında hissedebileceği duygudur. İnsanın zarar görebileceği bir durumla karşı karşıya kalması durumunda kaygı duyması normal ve aynı zamanda hayat kurtarıcıdır. İnsanlığın ilk günlerinden beri yaklaşan bir tehlike insan bedeninde “savaş ya da kaç” yanıtı olarak bilinen bir alarmı tetikler. Kalp hızı, solunum sıklığı, kas gerginliği artar, çevreye karşı hassasiyet artar, göz bebekleri büyür, terleme artar, mide barsak hareketleri azalır. Bu değişiklikler, insanı fiziksel olarak potansiyel bir tehdit ile yüzleşmeye ya da kaçmaya hazırlar. Ancak günümüz insanlarının endişeleri büyük bir hayvana av olmaktan çok sınavlar, iş, para, aile hayatı, sağlık sorunları gibi konular etrafında dönüyor.

Çoğu insan stresli bir durumla karşılaştığında kalbinin hızlı atmasının ya da gergin hissetmesinin nedenini kavrayarak kaygısını kontrol altına alıp sorununu çözüme kavuşturması gerektiğini fark edebilir. Ancak fark etmek ya da çözüm bulma aşamaları o kadar da kolay olmayabilir. Bunun yanında bazı durumlarda alarm sistemi kolay tetikleniyor ya da kişi çok fazla strese maruz kalıyorsa ortaya çıkan belirtiler zarar verici olabilir.

Kaygı belirtilerinin ortada somut bir tehlike olmaksızın ya da tehlikeyle orantısız bir biçimde tekrar tekrar ortaya çıkması ve kişinin günlük yaşamını etkiliyor olması bir Anksiyete Bozukluğu olduğunu göstermektedir.

Anksiyetenin bedensel belirtileri
 • göğüste sıkışma hissi,

 • kalp çarpıntısı,

 • terleme, ateş basması ya da ürperme

 • titreme,

 • nefes alamama hissi,

 • baş ağrısı,

 • bulantı,

 • hazımsızlık,

 • baş dönmesi ya da sersemlik hissi

 • el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ya da kasılmalar

 • uyku ve iştah değişiklikleri

Anksiyetenin zihinsel belirtileri
 • endişeli düşünceler,

 • gerginlik, çabuk öfkelenme,

 • düşünme, planlama ve yaratıcı biçimde tepki vermekte güçlük

 • dikkati istenilen yere yoğunlaştırmada güçlük

Toplumda her dört kişiden biri hayatının bir döneminde anksiyete bozukluğu yaşamaktadır.

Anksiyete bozukluklarının tipleri; sık görülen basit fobilerden, Panik Bozukluk ya da Obsesif Kompulsif Bozukluk gibi süreğenleşen ve hayat kalitesini bozan hastalıklara kadar giden geniş bir hastalık grubudur ve tedavisi mümkündür.